Images

fot. Piotr Mikołajczak

O autorce

Dr hab. prof. ASP Anna Kmita w zakresie sztuk / sztuki piękne / sztuki projektowe wzornictwo, katedra form przemysłowych W ostatnich latach realizowała programy badawcze, mające na celu zachowanie dziedzictwa i przywracanie do świadomości społecznej zapomnianych elementów wzornictwa tworzących historię, kulturę i tożsamość Śląska. Programy zakończono publikacjami, prezentacjami na konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą, oraz wdrożeniami z zakresu sztuki użytkowej, wynikłej ze współpracy z lokalnym przemysłem. Najważniejsze z nich to:


Wniosek Badawczy „Porcelana x Katowice"

Wniosek badawczy, warsztaty projektowe i publikacja o tytule: „Porcelana x Katowice". Badanie porównawcze klasycznego i komputerowego warsztatu projektanta w zakresie projektowania produktu, kolorystyki i elementów graficznych na podstawie procesu ponownego opracowania i przygotowania do wdrożenia form ceramicznych fasonu „Katowice” Porcelany Śląskiej.” Prezentacje na Munsell centenial color symposium, Inter-Society Color Council (ISCC) w Massachusetts College of Art and Design w Bostonie, USA, oraz: International Colour Association (AIC) w Lisbonie.


Edukacja

„Szolka Powstańca” Projekt warsztatów, identyfikacji i aranżacji wystawy „Szolka Powstańca” w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, współpraca polegająca na wdrożeniu do produkcji wzorów użytkowych współczesnych filiżanek upamiętniających stulecie powstań śląskich. Wdrożenie projektów studenckich.


Analizy

O!pole. Sztuka ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu. Projekt palety kolorystycznej dotyczącej sztuki ludowej na Opolszczyźnie. Realizacja przy współpracy z Zamkiem Cieszyn i Stowarzyszeniem „Kraina Świętej Anny w Opolu”. Prezentacja na międzynarodowej konferencji X Conferenza del Colore - Genoa, we Włoszech.


Identyfikacje

Projekty kilkudziesięciu znaków graficznych i identyfikacji, min.: znaku „Śląska Rzecz”, Revita Silesia, BCMM Badania marketingowe, BHH Mikromed, IX Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, oraz systemu Informacji dla Parku Śląskiego (WPKiW) w Chorzowie.