Images

fot. materiały własne BHG Bogucice

Partnerzy
i eksperci

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury w 2020 roku.


Głównym partnerem projektu są instytucje:

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Uczelnia, w której pracuję i realizuję swoje prace – wydział projektowy, kierunek wzornictwo.

oraz Porcelana Bogucice, obecna w pejzażu śląska od 1925 roku, wspierająca i współpracująca od 10 lat z ASP w zakresie konkursów i wdrożeń prac studenckich, projektów badawczych, wystaw i festiwali promujących projektowanie ceramiki użytkowej, będąca sponsorem tego projektu.

Muzeum Górnośląskie, Muzeum Historii Katowic, Zamek Cieszyn – to miejsca na których wsparcie merytoryczne zawsze mogę liczyć.


Eksperci

Chciałam podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie merytoryczne, wywiady i proces projektowania i produkcji:

Bogdanowi Kosakowi (za wspólną pracę), Markowi Przybyłowi, Piotrowi Grzymowskiemu, Pani Annie Otrębie, Irenie i Romanowi Gatysom, Pani Agnieszce Plucie, Monice i Ewie Niewiadomskim, Jarosławowi Gwizdakowi, Zofii Oslislo – Piekarskiej, Halinie Biedzie, Agnieszce Nawrockiej, Justynie Kucharczyk, Pawłowi Świderskiemu, Kowalom i Sąsiadom, Michałowi Jędrzejowskiemu, a najbardziej – Annie Kamieniak za „Ckliwie”.


ceramikakosak.pl
porcelanabogucice.pl
studio-ceramika.pl
asp.katowice.pl