Images

Porcelana x Katowice. Badanie porównawcze klasycznego i komputerowego warsztatu projektanta.

Celem projektu było zwiększenie świadomości młodych projektantów w zakresie dostępności narzędzi projektowych i ich różnorodności oraz uświadomienie ich wpływu na proces projektowy i jego efekty. Studenci realizowali projekt w technologii warsztatu tradycyjnego i cyfrowego w obszarze projektowania form ceramicznych. Grupa studentów miała za zadanie odtworzyć nieistniejący już obiekt ceramiczny fasonu „Katowice” Porcelany Śląskiej od etapu form wstępnych aż do przygotowania go do wdrożenia oraz zaproponować jego współczesną formę graficzną i kolorystykę. Uzyskany podczas półrocznej pracy efekt projektowy to wykonana forma wdrożeniowa filiżanki fasonu „Katowice” oraz kilkanaście autorskich projektów studenckich inspirowanych formą czaszy wspomnianej filiżanki. Wyniki pracy studentów i całego zespołu można było zobaczyć podczas między innymi Nocy Muzeów i Festiwalu Industriada 2015. Projekt przyniósł też wyróżnienie dwóch prac studenckich w konkursie „Młodzi na start” w ramach festiwalu Gdynia Design Days (filiżanki Joanny Pastusińskiej i Aleksandry Harazin). Wzór Niny Dudy „Bebok” powstały w wyniku tej współpracy odniósł ogromny sukces i jest produkowany do dzisiaj. Podsumowanie projektu to publikacja o tym samym tytule oraz artykuł w "Munsell Centenial Color Symposium", Inter-Society Color Council w Massachusetts College of Art and Design w Bostonie.

onlinelibrary.wiley.com
sbc.org.pl