Images

Wywiady
i historie

Forma usługi tworzenia talerzy okolicznościowych jest oparta na historiach, które użytkownicy opowiadają, i wspólnie z projektantem – przekładają na projekt graficzny. Powstaje charakterystyczna mapa wyobrażeniowa, będąca osobistym zapisem przestrzeni, obrazów, słów - znajdujących się w pamięci uczestników.

Odbiorcami akcji są osoby w różnych grupach wiekowych, tworzące wspólnotę, korzystające z opowieści edukacyjnych (historia Śląska, historia Katowic, historia Porcelany itp.) pod kątem animacji realizowanych we współpracy z partnerami.

Proces „opowiadania” historii może być modyfikowany w zależności od sytuacji i dostosowana do możliwości interesariuszy.

Zakłada zarówno uczestnictwo fizyczne (oprowadzanie i warsztaty w murach fabryki porcelany), jak i dopuszcza formę online (wywiady, kontakt z animatorem, zdalna praca nad projektami talerzy i dostarczenie wykonanych artefaktów przesyłką do uczestników).

W okresie X-XII 2020 zadokumentowano kilkanaście takich historii z wykorzystaniem narzędzi do pracy online. Spotkania były rejestrowane.